سلام
میخواهیم با همت و همکاری شما نوشته ها و یادداشتهای زیبای شما را در باره سهراب در کتابی با نام خودتان منتشر کنیم.
اولین مجموعه از این کتاب شامل تصاویری منتشر نشده از سهراب به همراه نوشته ها و شعرهای شما خواهد بود.
اول از خدا کمک میخواهیم و بعد از شما.
اشعار و نوشته هایتان را حتما قبل از ارسال به دقت ویرایش نمایید.
حدالامکان شماره تلفن تماسی از خود اعلام نمایید تا در صورت نیاز به ارائه مجوز نشر به ناشر امکان ارتباط با شما وجود داشته باشد.
اگر در زمینه چاپ یا انتشار کتاب فعالیت دارید، قطعا میتوانید کمک بزرگی برای انجام این تصمیم باشید.
راستی ! هنوز برای این مجموعه اسمی انتخاب نشده. پیشنهاد نام کتاب هم با شما !
تماس : admin@sohrabsepehri.com

لطفا فرم زیر را به دقت و بطور کامل ارسال نمایید :

نام :
نام خانوادگی :
Email :
Website :
تلفن تماس :
زمان مناسب جهت تماس :
عنوان مطلب :
متن :